Công Ty Cổ Phần Govi Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa Nhà N01, Số 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0977099016
Số điện thoại: 0977099016
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Vị trí công ty
Tầng 1 Tòa Nhà N01, Số 259 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Hà Nội