Công Ty CP Công Nghệ Và Truyền Thông Netviet
Địa chỉ: Tầng 17 Tháp Tây, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0914917894
Số điện thoại: 0914917894
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Tầng 17 Tháp Tây, Số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Hà Nội