Công ty TNHH Truyền thông TAJ Việt Nam
Địa chỉ: 3rd Floor, N02-T1 Building, Diplomatic Complex, Do Nhuan Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District Hanoi, Vietnam
Mã số thuế: 02437245808
Số điện thoại: 02437245808
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Thông tin truyền thông
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
3rd Floor, N02-T1 Building, Diplomatic Complex, Do Nhuan Street, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem District Hanoi, Vietnam
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Hà Nội