Đại học
Trên 5 năm
20 - 25 triệu
5 ngày trước
Phổ thông
5 năm
10 - 12 triệu
3 tuần trước
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
1 tháng trước
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
1 tháng trước
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
2 tháng trước
Đại học
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
2 tháng trước
Đại học
Trên 5 năm
12 - 15 triệu
2 tháng trước
Đại học
Trên 5 năm
15 - 20 triệu
3 tháng trước
Đại học
1 năm
12 - 15 triệu
3 tháng trước
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
4 tháng trước
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
4 tháng trước
Cao đẳng
Trên 5 năm
Thỏa thuận
4 tháng trước
Đại học
2 năm
Thỏa thuận
4 tháng trước
Phổ thông
Trên 5 năm
12 - 15 triệu
4 tháng trước
Chứng chỉ nghề
1 năm
Thỏa thuận
5 tháng trước
Đại học
Dưới 1 năm
10 - 12 triệu
5 tháng trước
Đại học
Dưới 1 năm
12 - 15 triệu
5 tháng trước
Đại học
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
6 tháng trước
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
15 - 20 triệu
6 tháng trước
Trung cấp
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
6 tháng trước

Tìm kiếm ứng viên

Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Hà Nội