Sân Đình Games
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0375998680
Số điện thoại: 0375998680
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
Tầng 4, Tòa nhà Bonanza, 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Hà Nội